บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี กรุงเทพ-สมุทรปราการ

เราบริการรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างเกี่ยวกับ IT และบริการวางระบบคอมพิวเตอร์ งานด้านนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมาย

ทางเราจึงพร้อม บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และจะให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านที่ต้องการจะปรับหรือพัฒนาระบบงานด้าน IT รวมไปถึงงาน outsource อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จากทีมงานมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น วางระบบ network , ติดตั้งระบบ Network , วางระบบ File Server , ติดตั้ง File Server , วางระบบ domain controller  , it support , it onsite  เข้าไปแก้ปัญหารายครั้ง รายเดือน รายปี  เริ่มต้นที่ 2500 บาท

Our Services by IT Caspersky

IT Outsource

ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Support IT Support รายเดือน พร้อมรับปรึกษาสำหรับสำนักงานที่ต้องการเปิดออฟฟิศใหม่

Wifi Solution

รับวางระบบ Wifi ตามสำนักงาน อินเตอร์เน็ตหอพัก แก้ไขปัญหาการใช้งาน Wifi ได้บ้างไม่ได้บ้าง

File Server

รับวางระบบ File Server พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

Server Solution

รับวางระบบ Server สำหรับ Share File,Active Directory,FTP อื่นๆ

บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของ IT Caspersky

  • Network วางระบบ Network ให้เหมาะสมกับการใช้งานองค์กรของท่าน เช่น วางระบบ wifi เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอด วางระบบ Firewall เป็นต้น
  • Hardware ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง Hardware
  • Software ตรวจเช็ค OS แนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆเบื้องต้น แก้ปัญหาโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน
  • Mail Server ดูแลระบบ Mail Server ให้ลุกค้า Backup Mail แก้ปัญหารับส่ง Mail ไม่ได้
  • File Server ดูแลสิทธิ์การเข้าใช้งาน File Server กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานต่างๆ
  • Print Server ตรวจเช็คสถานะความพร้อมใช้ของ Print Server แนะนำวิธีตรวจเช็คเบื้องต้น
  • Internet ตรวจเช็คความพร้อมใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเช็คเมล หรือเปิดเว็บเพื่อหาข้อมูลได้ต่อเนื้องไม่สะดุด
  • Firewall บล็อกเว็บที่ไม่ต้องการให้พนักงานในองค์กรใช้งาน กำหนดสิทธิ์การใช้งานในการเข้าเว็บ